0
0
Subtotal: DKK
Ingen produkter i kurven

FAQ & how-to videoer

Hero Camper

Hvorfor virker oplader fra bilen ikke?

Hero Camperens  13-pol anhængerstik er tilsluttet i overensstemmelse med ISO 11446. Hvis du oplever problemer i forhold til ledningsføringen, bedes du efterse bilens ledningsdiagram.

For reference, se ISO 11446-tabellen nedenfor:

ISO 11446 tabel

Kontakt Nr.

Funktion

1

Venstre blinklys

2

Tågelys

3

Fælles retur for kontakt 1, 2 og 4-8

4

Højre blinklys

5

Højre bag-, positions-, markeringslys og nummerpladelys

6

Bremselys

7

Venstre bag-, positions-, markeringslys og nummerpladelys

8

Baklys

9

Konstant strømforsyning (+12 V)

10

Strømforsyning styret af tændingskontakt (+12 V)

11

Retur for kontaktnr. 10

12

Reserveret til fremtidig tildeling

13

Retur for kontaktnr. 9

Hvorfor lader opladeren ikke AUX-batteriet, når det er fladt?

Nogle gange kan batteriet være helt fladt efter nogen tid. Derfor bliver du nødt til at booste batteriet med en oplader.

Følg disse 7 trin for at booste batteriet:

 1. Tilslut 230V for at sikre strøm, og LED1 bliver nu grøn
 2. Tryk og hold hovedknappen nede i 5 sekunder for at tilgå arbejdstilstand
 3. Tryk på hovedknappen igen for at gå ind i opladertilstand, og Led5 bliver nu grøn/tændt
 4. Når LED1 holder op med at blinke, er du nu i strømforsyningstilstand
 5. Lad det være tændt i 30 sekunder, og derefter er batteriet chokstartet (lad ikke batteriet blive i strømforsyningstilstand i mere end 30 sekunder, da det ikke er godt for batteriet).
 6. Tryk og hold hovedknappen nede i 5 sekunder for at vende opladeren tilbage til opladningstilstand
 7. Tryk på hovedknappen igen, og når LED1 holder op med at blinke, er batteriet opladet

Frontpanel på batterioplader BS1210

Nr.

Beskrivelse

Bemærkning

1

LED1

Blå = batteri type | Grøn = opladning fase | Blinker = fejl

2

LED2

3

LED3

4

LED4

5

LED5

6

LED opladning

7

LED batteri type

8

Hovedknap

Se, hvordan du booster batteriet med en oplader i videoen nedenfor:

Hvorfor tænder lysene i kabinen ikke, selvom jeg har tilstrækkelig opladning på mit AUX-batteri?

Sådan fixer du hvis lysene i kabinen ikke tænder, selvom du har tilstrækkelig opladning på dit AUX-batteri. Fjernbetjeningen WMSP4 er blevet nulstillet. Hvis du vil slette en fjernbetjening, holder du knappen “Fridge” inde i 5 sekunder, indtil den begynder at blinke. Alle fjernbetjeninger er nu slettet, og de virker ikke.

Følg disse trin for at fixe lysene i kabinen eller parre panelerne:

 1. Gå i søgetilstand. Tryk på knappen “night mode” i 5 sekunder. Så blinker “night mode”-knappen. Den er nu i søgetilstand. Bemærk: Hvis du ikke gør noget i 1 minut, annullerer det søgetilstand.
 2. Søgning: Tryk på en hvilken som helst knap i 1 sekund. Når vandstandsindikatoren blinker 5 gange, er parringen gennemført. Systemet kan matche op til 5 WMSP4-paneler.
 3. Nu vil lysene virke.
 4. Gentag nu trin 2 for alle de paneler, du vil parre.

Bemærk: Hvis du parrer panelerne op til max. grænse, så vil vandstandsindikatorlamperne være tændte i 3 sekunder. Det betyder, at du nåede max. begrænse. Så skal du rydde alle de parrede WMSP4-paneler.

Se, hvordan du reparerer lysene, selvom du har tilstrækkelig opladning på dit AUX-batteri i videoen nedenfor:

Hvorfor er der ingen elektricitet (CRS17 reset)?

Hvis du pludselig oplever, at ingen af ​​de elektriske dele reagerer eller virker, skal du følge disse 4 trin nedenfor.

1. Fjern 230v CEE-kablet foran camperen.

2. Fjern de 3 multistik (Charge1 & Charge2 & BAT) fra CRS17 placeret bag sædet

3. Vent 5 min. for at systemet kan nulstilles.

4. Indsæt de 3 multistik igen. Hvis dette ikke virker, anbefaler vi 1 forsøg mere, før du kontakter din forhandler.

Hvis du stadig oplever problemer med elektriciteten, så prøv at se vores andre FAQ vejledninger:

 • Hvorfor lader opladeren ikke AUX-batteriet, når det er fladt?
 • Hvorfor tænder lysene i kabinen ikke, selvom jeg har tilstrækkelig opladning på mit AUX-batteri?

Hvorfor er der vand i kabinen ved døren?

Tjek først årsagen til hvorfor der er utætheder i døren på Hero Camperen. Der kan sidde sand, snavs eller genstande i klemme som f.eks. et sengelinned i dørpakningen. Hvis dørpakningen er slidt, så anbefaler vi, at du køber en ny pakning. Se installationsguide for hvordan du installerer en ny dørpakning.

Hvordan lukkes bagklappen helt?

Følg disse 4 trin, når du skal lukke bagklappen i Hero Camperen: 

 1. Frigør låsemekanismen på venstre gasfjeder for at lukke bagklappen. Sørg for at holde bagklappen med den ene hånd, mens du gør det.
 2. Luk nu bagklappen, så du hører et klik. Bemærk: Døren er ikke låst helt.
 3. Giv bagklappen et fast tryk vandret, direkte på “do not push down”. Tryk ind. Du vil høre endnu et klik, og bagklappen låser helt.
 4. Lås altid døren med en nøgle, før du flytter Hero Camperen.

Se, hvordan du lukker bagklappen ordentlig i videoen nedenfor:

Hvorfor åbner og lukker bagklappen ikke korrekt?

FRP bundpanel og bagdør kan bøje under kolde/varme forhold. Bagdørsstift skal justeres.

Først skal du åbne bagdøren helt op, før du begynder at afmontere gasfjedrene. Vær opmærksom på, at du ved montering af gasfjederen har bagdørens fulde vægte. Derfor bør du finde noget, du kan læne bagdøren på, f.eks. en stige placeret for enden af ​​bagdøren, hvor låsen er.

Følg disse 8 trin, hvis bagdørsstiften skal justeres:

 1. Før vi kan begynde at justere hængslerne, skal du tage af gasfjedrene på begge sider.
 2. Åbn bagdøren helt, før du fjerner gasfjedrene.
 3. Fjern den lille clips og pas på ikke at miste clipsen.
 4. Hold bagdøren helt op, og du kan trække den af.
 5. Når du har afmonteret begge gasfjedre, bør du kunne løsne de 4 bolte, der holder hængslerne. Du kan nu flytte bagdøren op og ned.
 6. Flyt bagdøren til højre, hvis du har brug for, at bagdøren skal flyttes ned, og flyt den til venstre, hvis den skal flyttes op.
 7. Når du har justeret bagdørene, spændes boltene igen.
 8. Sæt clipsene tilbage på gasfjedrene igen.

Bemærk: Det bagerste dørhåndtag skal muligvis også justeres.

Se, hvordan du justerer bagdørens hængsler i videoen nedenfor:

Hvorfor lukker og låser bagklappen ikke korrekt?

Sådan fikser du bagdøren, når den ikke lukker og låser ordentligt. Du kan løse dette ved at tilføje et mellemstykke/spændeskive for at hæve låsestiften. Følg disse trin:

 1. Løsn møtrikken til “låsestiften under Hero Camperen og fjern låsestiften. Nødvendigt værktøj: Svensknøgle størrelse 16 mm og 13 mm.
 2. Tilføj derefter en rustfri mellemstykke/spændeskive og monter låsestiften igen.

Se, hvordan du fixer bagdøren, når den ikke lukker og låser ordentligt, i videoen nedenfor:

Hvordan rulles markisen ud?

Når du ruller markisen ud, er det vigtigt at være opmærksom på følgende: 

 1. Rul kun markisen lige nok ud til at kunne få støttebenene på plads.
 2. Placer støttebenene på jorden, inden du ruller hele markisen ud. Dette vil forhindre unødvendig ubalanceret vægtfordeling og forhindre skader på din markise.
 3. Fold støttebenene ud og placer dem på jorden. Lås derefter hængslerne.
 4. Vi anbefaler altid at bruge pløkker til støttebenene.
 5. Rul nu markisen lidt mere ud, men sørg for, at støttebenene imens fortsat støtter helt ud til den ønskede markise længde.

Se, hvordan du du ruller markisen ud i videoen nedenfor:

Hero Skybox

Hvordan åbner og folder man en Hero Skybox Kepler sammen?

Følg disse 8 trin for at åbne en Hero Skybox Kepler:

 1. Åbn alle 4 klemmer (placeringer fremhævet med røde cirkler i nedenstående video)
 2. Giv Skyboxen et let skub
 3. Træk elastiksnoren ned og sæt den i klemmerne på begge sider
 4. Løsn sikringsremmen til stigen
 5. Træk stigen ud, og gulvet i Skybox vil automatisk blive foldet ud
 6. Åbn klemmerne på begge sider og træk støtteskinnerne ud
 7. Husk at lukke klemmerne på begge sider
 8. Monter støtteskinnen på rammen og placer krogen på Skyboxens sidepanel

Følg disse 11 trin for at lukke Hero Skybox Kepler:

 1. Åbn vinduerne på begge sider
 2. Afmonter sidepanelerne
 3. Åbn klemmerne i begge sider
 4. Skub støtteskinnerne ned i begge sider
 5. Løft og skub stigen mod Skyboxen
 6. Sørg for at stigen og støtteskinnerne er helt lukket
 7. Sæt elastik-snoren på igen
 8. Træk Skybox-kassen ned
 9. Placer bæltet under stigen som sikkerhed
 10. Monter bæltet inde i Skyboxen
 11. Husk at sikre alle 4 klemmer og spænd dem godt

Se, hvordan du åbner og lukker en Hero Skybox Kepler i videoen nedenfor:

Robot Trolley

Hvordan parrer man en Robot Trolley og dens fjernbetjening?

For at parre fjernbetjeningen med en Robot Trolley skal du følge disse 4 trin:

 1. Start med at trykke på “power”-knappen på Robot Trolley. Den grønne strømindikator vil nu tænde.
 2. Tryk på “frem”-knappen på fjernbetjeningen i 2 sekunder. Den grønne batteriindikator lyser nu.
 3. På Robot Trolleyen skal du trykke og holde “power”-knappen nede og samtidig trykke på fjernbetjeningen og holde “drej til højre”-knappen (højre pil) nede i 5 sekunder. De grønne LED’er på Robot Trolley og fjernbetjeningen vil nu blinke.

Se, hvordan du parer en Robot Trolley og fjernbetjening i videoen nedenfor: 

Hvordan monterer du et universal højt løftebeslag?

Følg disse trin, når du monterer et universal højt løftbeslag på din trailer for at få mest muligt ud af din Robot Trolley.

 1. Sørg for at montere beslaget så langt tilbage som muligt på traileren for at få mest mulig belastning ud af Robot Trolley.
 2. Skub beslaget så langt tilbage som muligt på traileren, men sørg for, at der er plads til, at håndtaget kan dreje.
 3. Spænd nu boltene.

Se, hvordan du monterer et universal højt løftebeslag i videoen nedenfor:

Cooling & Heat

Hvorfor er der ingen strøm eller svar har fra fjernbetjeningen K2400 & K3600?

K2000 og K2400 – ingen strøm eller intet svar fra fjernbetjeningen. Dette problem kan skyldes sikringen.

Bemærk: Afbryd altid strømmen, før airconditionanlægget åbnes.

Følg disse 8 trin for at fixe ingen strøm eller ingen reaktion fra fjernbetjeningen:

 1. Fjern de 12 stk. M3 umbraco bolte placeret rundt om topdækslet
 2. Fjern dækslet
 3. Find kontrolboksen
 4. Fjern PH-skruen og afmonter ledningen
 5. Fjern de 4 stk. PH skruer (2 på hver side)
 6. Fjern de 2 sidste PH-skruer fra topdækslet på kontrolboksen
 7. Find dækslet til sikringen, og åbn topdækslet fra siden
 8. Tjek om den er skubbet ned, og at den ikke er løs. Den kan også være defekt og det kan være nødvendigt at udskifte den for at sørge for, at den er skubbet helt ned (sikringen er en F5AL250V 5*20mm)

Se, hvordan du fixer ingen strøm eller ingen respons fra fjernbetjeningen på billederne nedenfor:

Hvis du ikke fandt det spørgsmål, som du ledte efter, så er du velkommen til at kontakte os

Søg nedenfor